ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“เชื่อมสัมพันธ์” เมื่อ 20 มกราคม 2561 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกีฬาวังแขมสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ขึ้น ณ.สนามกีฬาโรงเรียนวังแขมวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยท่าน อนันต์ ผลอำนวย อดีต สส.กำแพงเพชรเขต 3 ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งกีฬา “วังแขมสัมพันธ์”ครั้งที่14 สืบสานประเพณีการทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่ของตำบลวังแขม โดยการจัดแข็งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ทุกปีและปีนี้เป็น ครั้งที่ 14 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมคือ

สีฟ้าส่วนการศึกษา 

1)องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม นำโดย นายชัยวัฒน์ พันธ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขมพร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน เครือข่าย กศน.อ.คลองขลุง จุดตรวจตำบลวังแขม โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

สีแดง ฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)

2)ฝ่ายปกครองตำบลวังแขม นำโดยกำนันสมเกียรติ เปลี่ยนทองคำ พร้อมด้วยผู้ใหญ่ผู้ช่วยทุกหมู่บ้าน

สีเหลือง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3)ฝ่ายสาธารณสุขและสิงแวดล้อม อสม.นำโดยนายเอนก โมราสุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายเจ้าหน้าสาธารณสุข และอสม. 4)ส่วนการศึกษานำโดย ผอ.ดร.มานิตย์ นาคเมือง อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม และคณะครูอาจารย์ทุกโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน

สีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม

ร่วมกิจกรรมกีฬา “วังแขมสัมพันธ์”ภาคเช้ามีการจัดแข่งขันกีฬาหลายประเภทอาทิเช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง กีฬาพื้นบ้านแข่งเกมส์ แป้งหรรษามหาเสน่ห์ฯลฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันในหมู่คณะ ความปึกแผ่นรักใคร่กลมเกลียวในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานภายในตำบลเป็นไปอย่างแน่นแฟ้นในเขตตำบลวังแขม
ภาคค่ำได้รับเกียรติจากท่าน วิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ “วังแขมสัมพันธ์”ครั้วที่14 ประจำปี 2561 ของสี่หน่วยงาน
วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน
Cr.ภาพ เอนก โมราสุข

ติดต่อสำรองห้องพักได้ที่ 055-020-265 บริการ 24 ชั่วโมง

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959