ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เทศบาลตำบลรัษฏา จ.ภูเก็ตจัดโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร การดับเพลิงขั้นต้น เพื่อเพิ่มศักยาภาพความปลอดภัยแก่พนักงาน และผู้มาใช้บริการ หากเกิดเหตุการณ์จริง

วันนี้ (17 ส.ค.60)เวลา13.30น. ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ณ.เทศบาลตำบลรัษฎา นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ทำการฝึกซ้อมแผนในโครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร การดับเพลิงขั้นต้น โดยมีเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรัษฎา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม

ได้มีการสมมติเหตุการณ์ขึ้นว่าได้เกิดไฟไหม้ บริเวณห้องเก็บเอกสารชั้น 3 ใกล้ห้องกองศึกษา จากเหตุการณ์ที่ได้สมมติขึ้น ทางด้านงานประชาสัมพันธ์จึงแจ้งให้ห้องวิทยุสื่อสารของเทศบาลตำบลรัษฎาได้ประสานงานไปยังงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลรัษฎา ให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลรัษฎาจะได้นำการประเมินผลจากการจัดโครงการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงวางแผนเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของพนักงานของเทศบาลและ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในเทศบาลตำบลรัษฎาต่อไป ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
ชัยมงคล ข่าวภูมิภาค นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959