พิธีสักการะ เจ้าที่ศาลเพียงตา ก่อนที่จะเดินทางไป บริหาร ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ของนาย ไพฑูรย์ จารุสาร

0
1977
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ก่อนที่ นาย ไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการ ที่มาดำรงตำแหน่ง โรงเรียน สวนกุหลาบ วิทยาลัยนนทบุรี ทางโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง ครูและนักเรียน ก็ได้ทำพิธีสักการะ เจ้าที่ศาลเพียงตา

พิธีสักการะ เจ้าที่ศาลเพียงตา ก่อนที่จะเดินทางไป บริหาร ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ของนาย ไพฑูรย์ จารุสาร

ก่อนที่จะเดินทางไป บริหารที่โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ใน วันพฤหัสบดีที่ 22  พฤศจิกายน 2563 พอเดินมาถึง โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี และ แขกผู้มีเกียรติ ญาติสนิท ครูบาอาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ มารอต้อนรับ กันเป็นจำนวนมาก

พิธีสักการะ เจ้าที่ศาลเพียงตา ก่อนที่จะเดินทางไป บริหาร ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ของนาย ไพฑูรย์ จารุสาร

และมีอาจารย์ 1.ดร.เกษม สดงาม อดีตผู้ตรวจการ  กรมการศึกษาธิการ  2.นายปรีชา จิตต์สิงห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และ 3.ดร.สหชัย สาสวน พูดแทน ดร.นิพนธ์  กองเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.นาย บรรจง พงษ์ศาสตร์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา

พิธีสักการะ เจ้าที่ศาลเพียงตา ก่อนที่จะเดินทางไป บริหาร ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ของนาย ไพฑูรย์ จารุสาร

5.นาย สุชาติ เครือสี ผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 และ 6.นาย วิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครปากเกร็ด ประธานสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบ วิทยาลัยนนทบุรี

พิธีสักการะ เจ้าที่ศาลเพียงตา ก่อนที่จะเดินทางไป บริหาร ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ของนาย ไพฑูรย์ จารุสาร

7.นาย ณรงค์ รักเดช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 8.นาย ไพโรจน์ นพทีปกังวาล ประธานมูลนิธิ สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 9.นางลัดดา มานิตย์ และนางศิริวรรณ เรืองจันทร์ ตัวแทนชมรมครู เก่าสวนกุหลาบ วิทยาลัยนนทบุรี

พิธีสักการะ เจ้าที่ศาลเพียงตา ก่อนที่จะเดินทางไป บริหาร ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ของนาย ไพฑูรย์ จารุสาร

10.แพทย์หญิง บรรษชล บุญคง  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาพิการจังหวัดนนทบุรี 11.นาย วุฒิชัย ธรรมยา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

พิธีสักการะ เจ้าที่ศาลเพียงตา ก่อนที่จะเดินทางไป บริหาร ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ของนาย ไพฑูรย์ จารุสาร

12.ผอ. ปทุม นวลเขียว อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 13.ผอ. สุวรรณ เค้าฝาย อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง 14.ผอ. สน ศรีบุญเรือง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี

พิธีสักการะ เจ้าที่ศาลเพียงตา ก่อนที่จะเดินทางไป บริหาร ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ของนาย ไพฑูรย์ จารุสาร

15. ผอ สน ศรีบุญเรือง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 16.ผอ. สุนีย์ สอนตระกูล อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี

และยังมีผู้อำนวยการอีกจำนวนมากและแขกผู้มีเกียรติ มาร่วม  แสดงความยินดี อีกจำนวนมาก และท่าน ผอ. ไพฑูรย์ จรุสาร ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่าน ที่มาแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้

สมศักดิ์หนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959