ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,000 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกันนำสิ่งของพระราชทานในนามมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 2,000 ชุด มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE ทรงมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงมีพระประสงค์ให้นำสิ่งของพระราชทานมาช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล จาก 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสะพานไทย ตำบลวัดยม ตำบลมหาพราหมณ์ ตำบลทางช้าง และตำบลน้ำเต้า รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ครัวเรือน เข้ารับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ โดยพสกนิกรชาวทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงพระราชทานสิ่งของมาให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางบาล ล่าสุดได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดยมีหลายหน่วยงานได้ร่วมกันบูรณาการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา 081-875-6403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959