ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำบุญในพิธีผ้าป่าเพื่อการศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่13 กันยายน พ.ศ.2562  ขอเชิญ ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญในพิธีทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา ด้วยโรงเรียนปากช่อง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนปากช่อง ร่วมกับคณะกรรมการ สถานศึกษาชั้นเรียนพื้นฐานโรงเรียนปากช่อง สมาคมผู้ปกครอง และ ครูโรงเรียนปากช่องสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากช่อง เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปากช่องและคณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนปากช่อง กำหนดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและทำงาน คืนสู่เหย้าลูกแดง-ขาวชาวปากช่อง ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคมพศ 2562โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทรัพย์พยากรจัดหาทุนสร้าง อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปากช่อง(โดม) ตามกำลังศรัทธา รายละเอียด ตามแบบแสดงความจำนงที่แนบมา พร้อมกันนี้ โดยท่านที่เป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป โรงเรียนจะมอบโล่เกียรติคุณและขอจารึก( ชื่อ-สกุล) ไว้เป็นอนุสรณ์และเกียรติประวัติ ส่วนท่านที่เป็นเจ้าภาพ 10,000 บาทขึ้นไป โรงเรียนจะมอบเกียรติบัตร ให้ท่านสามารถบริจาคได้ ที่โรงเรียนปากช่อง อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขโทรศัพท์ 044 -311089 โทรสาร 044-313588 มือถือ081 997 0072 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาปากช่องชื่อบัญชี ผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนปากช่อง 2562 บัญชีเลขที่ 303-3-05441 -2

ตระเวนข่าว นสพ.ประชาไท

ศุภเดช ธนูศร รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959