หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน
หน้าแรก แท็ก วิโรจน์ นสพ.ประชาไท

แท็ก: วิโรจน์ นสพ.ประชาไท

โครงการ การตรวจคัดกรอมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง โดยวิธี Colonosope

โรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดโครงการ การตรวจคัดกรอมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง โดยวิธี Colonosope เมื่อวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น.ห้องประชุมอู่ทองโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีพิธีเปิดโครงการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจอุจจาระพบเม็ดเลือดแดงโดยมีนพ.อัครพงศ์ จุธากรณ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.สมเพ็ง โชคเฉลิมวงค์/นพ.วิริยะ กัลปพฤกษ์ คณะกรรมการศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยมีคณะแพทย์ อ.นพ.จิรัช จิรธรรมโอภาส ศัลยแพทย์จากรพ.หาดใหญ่ /อ.นพ.ศุภกร...

พิธีเปิดและส่งมอบโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการขุดลอกแม่น้ำปิง ณ.บริเวณริมน้ำปิงตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562. ณ.บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯริมน้ำปิงวัดจันทาราม ตำบลวังแขม ส่วนราชการ ,องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลวังแขม จัดเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล กล่าวเรียนเชิญส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานและดำเนินการโครงการฯเวลา 10.00...

“กองทุนเงินหนึ่งล้านบาทบ้านวังแขมเหนือ”

มอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนนักศึกษา เรียนดี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562เวลา 09.00น ณ. ศูนย์ฝึกอาชีพ บ้านวังแขมเหนือหมู่ที่ 3 ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร "กองทุนเงินหนึ่งล้านบาทบ้านวังแขมเหนือ" นายจงรักษ์ คำปาน ประธานคณะกรรมการกองทุนบ้านบางแขมเหนือพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ นายรัตนะ อินทร์ประสิทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ท่านผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนนักศึษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยกองทุนจัดประชุม และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาตามแผนงานกองทุนฯที่สนับสนุน น้องๆให้ใผ่หาความรู้ด้านการศึกษาเผื่อเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกปีในปีนี้เป็นปีที่ 18...

การประชุมสัญจร ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัด ภาคเหนือ

การประชุมสัญจร ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัด ภาคเหนือ โดยนายกสมาคม ประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง17 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ.โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร...

พิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี “มาคืนเดียวเทียว 3 หมู่”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ.หอประชุมแก่งเกาะใหญ่ หมู่ที่21 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรีจ.กำแพงเพชร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดพิธีเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งนี้เป้าหมายของจังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวน 38 หมู่บ้าน  อำเภอขาณุวรลักษบุรีกำหนดโครงการ 3 หมู่บ้าน ตามที่ได้นำเสนอในกิจกรรมที่ 1 เมื่อวันที่ 16...

น้ำตกคลองลาน ชาวบ้านประชาชนและจิตอาสา มาร่วมกันทำ “ฝายกั้นน้ำประชารัฐ”ทำแบ่งเป็นช่วงๆชลอน้ำใว้ใช้ช่วงหน้าน้ำแล้ง

เมื่อวันอาทิตย์ที่19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00น. ณ.อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายสุรชัย โภคะมณี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลาน มอบหมายให้ นายสถาพร เกษเวชสุริยา หน.ฝ่ายพัฒนา อช.ค.ล.ร่วมกับนายบรรจง รุจยุทธ นายกเทศมนตรีคลองลานพัฒนา นายชาญณรงค์ วงษ์ประสิทธิ์ กำนันตำบล สักงาม พร้อมด้วย นายบวรเกียรติ อชินทร...

อำเภอขาณวรลักษบุรี การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่ดี

การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ณ.ศาลาวัฒนธรรมขาณุ อำเภอขาณวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ทางเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เข้ารับการตรวจประเมิน รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561  ที่ผ่านมาได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น        และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม2561 เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรีได้เตรียมความพร้อมในการรับตรวจการประเมินฯอีกครั้ง เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เตรียมต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯนำโดย รองศาสตราจารย์อัชกรณ์...

“ตรวจคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ระดับภาค”ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00น. ณ.ศาลาประคม หมู่6 บ้านดงประดา ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.คลองขลุง และประชาชนหมู่ที่6 ต.ท่ามะเขือและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี งบประ2561 ระดับภาค        สืบเนื่องจากผลการประเมินของโครงฯระดับจังหวัดเมื่อวันที่22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา...

กำแพงเพชร แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”จังหวัดสะอาด”ประจำปีพ. ศ. 2561

"ปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น.ณ.ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ขาณุวรลักษบุรี นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ประจำปีพ. ศ. 2561 พร้อมด้วย นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทย ,นางสมพิศ แก้วแดง รองประธานแม่บ้านมหาดไทย นายพรเทพ พุ่มพวง...

บริเวรรอบที่ว่าการอำเภอไทรงาม จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

เมื่อ25 พฤษภาคม 2561 ที่ว่าการอำเภอไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพขร จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวรรอบที่ว่าการอำเภอไทรงาม นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม พร้อมด้วยปลัดอำเภอข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีไทรงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ทุกหน่วยหน่วยงานตลอดจนประชาชน ด้วยทางอำเภอไทรงามมีนโยบาย พัฒนาปรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอไทรงามสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นกิจกรรมของจิตอาสา "เราทำความ...

Block title

- Advertisement -
Banner Astafoam ผลิตโฟมดีที่สุดในประเทศไทย Banner Powergas ติดตั้งแก๊ส มืออาชีพ ต้อง เพาเวอร์แก๊ส 064-141-4241 มะขามหวานเพชรบูรณ์ ที่อร่อยที่สุดของประเทศไทย ไร่ชนิกา

MOST POPULAR

HOT NEWS