หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน
หน้าแรก แท็ก สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี

แท็ก: สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี

การบริหารงานพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

งานพัสดุเป็นส่วนหนึ่งการบริหารงานของหน่วยงาน นับเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ การบริหารงานของหน่วยงานโดยรวมสัมฤทธิ์ผล

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนนทบุรี ลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น

จากสถานการณ์ราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในปัจจุบัน เนื่องจากแม่ปุ๋ยทั้งหมดเกือบ 100 % ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จึงขึ้นอยู่กับภาวะราคาตลาดในต่างประเทศ ประกอบกับราคาปุ๋ยสูงขึ้น เพราะต้นทุนราคาน้ำมันดิบเป็นต้นทุนสำคัญในการขนส่งสูงขึ้นประมาณ 30 % ทำให้ราคาปุ๋ยในช่วงที่ผ่านมาสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์จึงได้กำหนดกิจกรรมสนับสนุนการลดต้นทุนช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร” ในการลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาปุ๋ยเคมี ที่ปรับตัวสูงขึ้น...

Block title

- Advertisement -
Banner Astafoam ป้องกันโรคเรื้อรังในระดับเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่เป็นธรรมชาติแบบองค์รวม โทร.098-591-9959 Banner Powergas ติดตั้งแก๊ส มืออาชีพ ต้อง เพาเวอร์แก๊ส 064-141-4241 เฉาก๊วยแท้ อร่อยที่สุดในประเทศไทย ติดต่อได้ที่ 090-225-1465

MOST POPULAR

HOT NEWS