หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน
หน้าแรก แท็ก วิโรจน์ เรื่อศรีจันทร์

แท็ก: วิโรจน์ เรื่อศรีจันทร์

“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน 2563 ณ.วัดนิคมธรรมาราม บัานนิคม หมู่ 7 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ การตรวจคัดกรอมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง โดยวิธี Colonosope

โรงพยาบาลกำแพงเพชรเปิดโครงการ การตรวจคัดกรอมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง โดยวิธี Colonosope เมื่อวันที่ 17 -18 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 น.ห้องประชุมอู่ทองโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีพิธีเปิดโครงการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจอุจจาระพบเม็ดเลือดแดงโดยมีนพ.อัครพงศ์ จุธากรณ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.สมเพ็ง โชคเฉลิมวงค์/นพ.วิริยะ กัลปพฤกษ์ คณะกรรมการศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยมีคณะแพทย์ อ.นพ.จิรัช จิรธรรมโอภาส ศัลยแพทย์จากรพ.หาดใหญ่ /อ.นพ.ศุภกร...

เชิญชวนเที่ยวงาน “สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง”

เชิญชวนเที่ยวงาน "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี เป็นเทศกาลทำบุญ เดือน10 ของชาวไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่มี การสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตามหลักฐานพบว่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนด จัดงานให้ยิ่งใหญ่ สนุกสนานส่งเสริมการท่องเที่ยว...

“กองทุนเงินหนึ่งล้านบาทบ้านวังแขมเหนือ”

มอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนนักศึกษา เรียนดี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562เวลา 09.00น ณ. ศูนย์ฝึกอาชีพ บ้านวังแขมเหนือหมู่ที่ 3 ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร "กองทุนเงินหนึ่งล้านบาทบ้านวังแขมเหนือ" นายจงรักษ์ คำปาน ประธานคณะกรรมการกองทุนบ้านบางแขมเหนือพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ นายรัตนะ อินทร์ประสิทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ท่านผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนนักศึษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยกองทุนจัดประชุม และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาตามแผนงานกองทุนฯที่สนับสนุน น้องๆให้ใผ่หาความรู้ด้านการศึกษาเผื่อเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกปีในปีนี้เป็นปีที่ 18...

“บัณฑิตผู้สูงอายุ รับปรัชญาบัตร” โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร

https://youtu.be/y2glQnnfFog "บัณฑิตผู้สูงอายุ รับปรัชญาบัตร" เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา.07.00น. บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชรบัณฑิตผู้สูงอายุ รายงานตัว พร้อมเครือญาติ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่จบ หลักสูตรระดับ ปรัชญาตรีและปรัชญาโท ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความ ยินดี ช่วงก่อนเวลาและเตรียมความพร้อม พิธิรับปรัชญาบัตร เวลา10.00น ณ.ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม...

อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดน้อยวาลักษณ์

เมื่อวันนี้ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับ วัดน้อยวรลักษณ์ สภาวัฒนธรรมฯ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดน้อยวาลักษณ์ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยพระครูสิทธิวชิรธรรม เจ้าคณะตำบลแสนตอ-เกาะตาล ประธานฝ่ายสงฆ์     นายณรงค์...

“ชุมนุมลูกเสือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”

"ชุมนุมลูกเสือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา" เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ณ.ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร  นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2651 พร้อม นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และวิทยากรลูกเสือ...

“ตรวจคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ระดับภาค”ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00น. ณ.ศาลาประคม หมู่6 บ้านดงประดา ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.คลองขลุง และประชาชนหมู่ที่6 ต.ท่ามะเขือและหมู่บ้านใกล้เคียง ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี งบประ2561 ระดับภาค        สืบเนื่องจากผลการประเมินของโครงฯระดับจังหวัดเมื่อวันที่22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา...

ตำบล วังแขม “ปราบปรามผักตบชวา” ในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

"ปราบปรามผักตบชวา" เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ.บริเวณคลอง จริญ(คลองใหญ่) บ้านคลองเจริญ หมู่ 14 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ที่ปิดกั้นทางน้ำ ในพื้นที่ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร ของหมู่ที่...

คลองขลุง กำแพงเพชร ต้อนรับคณะกรรมการ คัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา10.00น.สภ.คลองขลุงให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น  ณ. บ้านดงประดา หมู่ที่ 6 ต. ท่ามะเขือ อ คลองขลุง จ.กำแพงเพชร   เป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการประเมิน โครงการคัดเลือกชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร  โดย พ ต.อ.ไพโรจน์  ขันทบุญ...

Block title

- Advertisement -
Banner Astafoam ป้องกันโรคเรื้อรังในระดับเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่เป็นธรรมชาติแบบองค์รวม โทร.098-591-9959 Banner Powergas ติดตั้งแก๊ส มืออาชีพ ต้อง เพาเวอร์แก๊ส 064-141-4241 เฉาก๊วยแท้ อร่อยที่สุดในประเทศไทย ติดต่อได้ที่ 090-225-1465

MOST POPULAR

HOT NEWS