วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 6, 2023
หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน
หน้าแรก แท็ก รุ่งอรุณ รีสอร์ท กำแพงเพชร

แท็ก: รุ่งอรุณ รีสอร์ท กำแพงเพชร

บ.อายิโนะโมะโต๊ะร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยกาชาดประจำปี2563

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00น. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาโรงงานกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์รับบริจาคโลหิตจังหวัดนครสวรรค์ภาค 8 และกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

กลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 จังหวัด พร้อมใจชุมนุมใหญ่เข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อ ท่าน ผู้ว่าฯกำแพงเพชร

"ช่วยด้วย" ข้อความบนแผ่นป้าย และหลายๆข้อความ ที่เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ 3 จังหวัด และเกษตรกรมากกว่า 2,000 คน ถือป้าย วิงวอนให้รัฐบาลช่วยด้วย ชาวบ้านขาดแคลนน้ำทำการเกษตรต่อเนื่อง พื้นที่มากกว่า 500,000 ไร่ ร่วมกันเรียกร้องมานาน 7 ปี จนทนไม่ไหว พร้อมใจชุมนุมใหญ่เข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อ ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการมอบกาชาดสร้างสุขประจำปี 2563 ณ หมู่บ้านเขาพริกไทย ตำบลปางมะค่า

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายน้อย วงศ์วิทยานันท์ นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปางมะค่า ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปางมะค่า นายศทัต หทัยวรรธ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางวรินทร์ธร หทัยวรรธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอขาณุวรลักษบุรี นางมณเฑียร วงศ์วิทยานันท์...

เชิญชวนเที่ยวงาน “สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง”

เชิญชวนเที่ยวงาน "สารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี เป็นเทศกาลทำบุญ เดือน10 ของชาวไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่มี การสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตามหลักฐานพบว่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนด จัดงานให้ยิ่งใหญ่ สนุกสนานส่งเสริมการท่องเที่ยว...

การประชุมสัญจร ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัด ภาคเหนือ

การประชุมสัญจร ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัด ภาคเหนือ โดยนายกสมาคม ประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง17 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ.โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร...

กำแพงเพชรทำประชาพิจารณ์ โครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า

https://youtu.be/Ha7LSEpCw0A พ่อค้าแม่ค้าตลาดไนท์บุกเทศบาล  เมื่อวันที่ 1กันยายน 2561เวลา09.30 น.ณ.อาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำประชาพิจารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็น  "โครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า" โดยมี... 1.นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 2.นายพีรพล เหมือนอิน ผู้อำนวยการ กองช่าง 3.นายเก่งกล้า เกตุแก้ว  หัวหน้าฝ่ายนิติกรณ์ กองวิชาการและแผนการ  4.นางปัทมา พวงมาลัย รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 5.รศ.ดร.ปาจารีย์ ผลประเสริฐ คณะบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งมาร่วมตัวการประชุมในวันนี้...

เทศกาลกินกุ้งก้ามกราม และ เกษตรแฟร์ กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.ณ.ห้องประชุมชั้นบน ที่ว่าการ อำเภอทรายทองวัฒนา นายสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมจัดงานเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม และ เกษตรแฟร์ กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร...

ลูกผู้ชายไทย ต้องเกณฑ์ทหาร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

"ลูกผู้ชายไทย ต้องเกณฑ์ทหาร" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 07.00น. ณ.หอประชุมรัตนคชาธาร ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ 1. ผู้ที่เกิด พ.ศ.2540 2. ผู้ที่เกิด พ.ศ.2532-2539 ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก 3.ผู้ที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือก ซึ่งต้องไปแสดงตนต่อหน้ากรรมการตรวจเลือก ช่วงเช้า บรรดาทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือกฯของอำเภอคลองขลุง ทั้งหมด...

กำแพงเพชร นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทนนิยม ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00. น. ณ.หอประชุมรัตนคชาธาร อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพช นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน รกท.พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน...

“117 ปี กรมที่ดิน” สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง จัดออกหน่วย “อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่”

"117 ปี กรมที่ดิน" สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง เดินหน้าขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และผลการดำเนินงานที่สำคัญ ตามภารกิจหน้าที่ของกรมที่ดิน ที่จะครบรอบ 117 ปี กรมที่ดิน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมเกียรติ สุขพรสวรรค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรสาขาคลองขลุง ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องตามนโยบายของกรมที่ดิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินฯ โดยจัดออกหน่วย "อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่" ได้จัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายฯฝ่ายรังวัด...

Block title

- Advertisement -
Banner Astafoam ป้องกันโรคเรื้อรังในระดับเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่เป็นธรรมชาติแบบองค์รวม โทร.098-591-9959 Banner Powergas ติดตั้งแก๊ส มืออาชีพ ต้อง เพาเวอร์แก๊ส 064-141-4241 เฉาก๊วยแท้ อร่อยที่สุดในประเทศไทย ติดต่อได้ที่ 090-225-1465

MOST POPULAR

HOT NEWS