หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน
หน้าแรก แท็ก พงศภัค นสพ.ประชาไท

แท็ก: พงศภัค นสพ.ประชาไท

พรรคพลังประชารัฐ พบพรรคเพื่อไทย ต่างลงพื้นที่ช่วยพรรคหาเสี่ยงอย่างคึกคัก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น ณ ตลาดนัด(วัดแก้วสุริยะฉาย ) ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร การลงพื้นที่ผู้สมัครรับการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 กำแพงเพชร ระหว่าง 2 พรรคใหญ่คือพรรคพลังประชารัฐ และ พรรคเพื่อไทย...

กำแพงเพชรทำประชาพิจารณ์ โครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า

https://youtu.be/Ha7LSEpCw0A พ่อค้าแม่ค้าตลาดไนท์บุกเทศบาล  เมื่อวันที่ 1กันยายน 2561เวลา09.30 น.ณ.อาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ได้ทำประชาพิจารณ์เพื่อแสดงความคิดเห็น  "โครงการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า" โดยมี... 1.นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช  นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร 2.นายพีรพล เหมือนอิน ผู้อำนวยการ กองช่าง 3.นายเก่งกล้า เกตุแก้ว  หัวหน้าฝ่ายนิติกรณ์ กองวิชาการและแผนการ  4.นางปัทมา พวงมาลัย รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 5.รศ.ดร.ปาจารีย์ ผลประเสริฐ คณะบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า ซึ่งมาร่วมตัวการประชุมในวันนี้...

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 อบต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นางสุชาดา สีสุวรรณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานฯ และสมาชิกพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผล.กกล.รส.จ.ก.พ.นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง​ท้องที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับท่าน ดร.ปฤถา...

ผู้ว่ากำแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ นางสาววิภา บานเย็น

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ นางสาววิภา บานเย็น กรณี ได้รับความเดือดร้อนจากการค้ำประกันเงินกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  ร่วมด้วย นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาฯ จังหวัด,...

กำแพงเพชร เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา14.00 น.โรงแรมเพชรโฮลเต็ล อ.เมือง จังหวัด กำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ.ห้องประชุมลิไท มาเป็น ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP ViIIage) โดยมี นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำลังเพชร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ส่วนราชการหน่วยงานภาคีอำเภอเมือง...

ต้อนรับคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 13.40 น. ณ.วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง)ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี ผ.ศ.ด.ร.รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นาย รวีโรจน์ สองศรี...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุธี มากบุญ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ.โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมืองกำแพงเพชร .ร่วมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ...  โดย.นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร และ นายประทีป ตระกูลสา...

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชา จันทร์เชื้อ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(TFOPTA)

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น .ประชุม ณ.ห้องนพรัตน์ธารา โรงแรมกระบี่มาริไทม์ปาร์ค แอนด์สปารีสอร์ท ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชา จันทร์เชื้อ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเทียวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(TFOPTA) เป็น1ใน13 คน เลือกจากสมาชิกสมาคม 80 สมาคมฯทั่วประเทศ โดยมีนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์แทนนายชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร ซึ่งหมดวาระลง...

จังหวัดกำแพงเพชร พิธีเปิดงานเทศกาลกินกุ้งกรานกราม และเกษตรแฟร์

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม2561 เวลา 18.00 น.นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมาเป็นประพิธีเปิดงานเทศกาลกินกุ้งกรานกรามและเกษตรแฟร์บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมด้วยคุณสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาด กำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายรวีโรจน์ ส่องศรี หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอต่างๆ มาร่วมงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม และเกษตรแฟร์กำแพงเพชร สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน กำหนดจัดงานเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม...

Block title

- Advertisement -
Banner Astafoam ป้องกันโรคเรื้อรังในระดับเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่เป็นธรรมชาติแบบองค์รวม โทร.098-591-9959 Banner Powergas ติดตั้งแก๊ส มืออาชีพ ต้อง เพาเวอร์แก๊ส 064-141-4241 เฉาก๊วยแท้ อร่อยที่สุดในประเทศไทย ติดต่อได้ที่ 090-225-1465

MOST POPULAR

HOT NEWS