หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน
หน้าแรก แท็ก นายธัชชัย สีสุวรรณ

แท็ก: นายธัชชัย สีสุวรรณ

เดิน-วิ่ง 11 อำเภอ ผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร

เมื่อวันที่21 สิงหาคม 2561 เวลา16.30น. ณ.บริเวณ หน้าเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะ เดินทางมาเป็นประธาน เปิดงานกิจกรรมโครงการกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์ โรงพยาบาลกพแพงเพชร กิจกรรม เดิน-วิ่ง ในครั่งนี้ นายทีวพงษ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายวิเศษ...

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกเดินรับบริจาคจุดแรกที่ ตลาดตาซ่วน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา13.30น. โรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกเดินรับบริจาคจุดแรกที่ตลาดตาซ่วน โดยมีเทศบาลขาณุวรลักษบุรีและโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีออกมาร่วมเดินรับบริจาคด้วยและขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ที่ได้เป็นประธานในกิจกรรมเดิน-วิ่ง 11 อำเภอ เพื่อรับบริจาคตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยมีนายณรงค์ชัย จำรัส นายอำเภอขาณุวรลักษบุรีนำเดินรับบริจาคที่ตลาดตาซ่วนพร้อมด้วย แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายแพทย์สุรชัย...

“ผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลกำแพงเพชร” กิจกรรมเดิน-วิ่ง 11 อำเภอ

กิจกรรมเดิน-วิ่ง 11 อำเภอ เพื่อรับบริจากเงินจากพี่น้องประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2561ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จัดเตรียมความพร้อมอาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น และสนับสนุนทุนนักเรียนพยาบาล ตามที่ได้มีข่าว ประชาสัมพันธ์ ไปแล้วนั้น วันที่ 14...

โครงการสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าว เสียงตามสาย สวท.กำแพงเพชร

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.20 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าว เสียงตามสาย สวท.กำแพงเพชร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร ... ร่วมด้วย นายอรุณ ตันประเสริฐ​ ผอ.ธกส.จังหวัด, นายฉัตราวัฒน์ ยาละ ผอ.วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​กำแพงเพชร,...

ตำบล วังแขม “ปราบปรามผักตบชวา” ในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

"ปราบปรามผักตบชวา" เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ.บริเวณคลอง จริญ(คลองใหญ่) บ้านคลองเจริญ หมู่ 14 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ที่ปิดกั้นทางน้ำ ในพื้นที่ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร ของหมู่ที่...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองราชาอนุสาวรีย์พระยาลิไท

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561เวลา17.30น.ณ.วัดพระบรมธาตุตำบลนครชุมอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองราชาอนุสาวรีย์พระยาลิไท ซึ่งในพิธีมีคณะนางรำถวาย 661 คน พร้อมประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย ซึ่งในงานวันนี้ทางสมาคมสื่อสารมวลชนไท(สนท.) นายอุดม วราหะ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนไท(สนท) จัดโครงการมอบกิตติบัตรประกาศเกียรติ "คนดีศรีแผ่นดิน" ให้แก่บุคคลที่ได้สร้างคุณงามความดี และสร้างคุณประโยชนกับประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ (ครั้งที่1)ประจำปี2561 ได้คัดเลือกเป็นจำนวน 6 ท่านมีดังนี้...

ต้อนรับคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 13.40 น. ณ.วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง)ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี ผ.ศ.ด.ร.รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นาย รวีโรจน์ สองศรี...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุธี มากบุญ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองเพื่อสร้างแบรนด์ท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ.โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมืองกำแพงเพชร .ร่วมด้วยนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ...  โดย.นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร และ นายประทีป ตระกูลสา...

จังหวัดกำแพงเพชร พิธีเปิดงานเทศกาลกินกุ้งกรานกราม และเกษตรแฟร์

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม2561 เวลา 18.00 น.นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมาเป็นประพิธีเปิดงานเทศกาลกินกุ้งกรานกรามและเกษตรแฟร์บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรพร้อมด้วยคุณสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาด กำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายรวีโรจน์ ส่องศรี หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอต่างๆ มาร่วมงานจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม และเกษตรแฟร์กำแพงเพชร สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน กำหนดจัดงานเทศกาลกินกุ้งก้ามกราม...

Block title

- Advertisement -
Banner Astafoam ป้องกันโรคเรื้อรังในระดับเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่เป็นธรรมชาติแบบองค์รวม โทร.098-591-9959 Banner Powergas ติดตั้งแก๊ส มืออาชีพ ต้อง เพาเวอร์แก๊ส 064-141-4241 เฉาก๊วยแท้ อร่อยที่สุดในประเทศไทย ติดต่อได้ที่ 090-225-1465

MOST POPULAR

HOT NEWS