หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย ทุกคน
หน้าแรก แท็ก ข่าวนนบทบุรี

แท็ก: ข่าวนนบทบุรี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานพิธีเททอง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกรมพลาธิการทหารบก อำเภอเมืองนนทบุรี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานพิธีเททอง หล่อพระพุทธรูปประจำหน่วย จัดสร้างเนื่องในวาระก่อตั้งหน่วยครบ 125 ปี โดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายอำพล อังคภากรณ์กุล...

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำริมคลองอ้อม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.15 น. ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ : นายภานุ...

เข้ารับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำพาปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ประชุมต้อนรับจิตอาสาเฉพาะกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2506 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ อำเภอเมืองนนทบุรี ในการประชุมชี้แจงภารกิจหน้าที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4...

กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560...

“โครงการสร้างรากแก้วทางการเงินอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่  27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูและนักเรียนตาม "โครงการสร้างรากแก้วทางการเงินอย่างยั่งยืน" จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี...

Block title

- Advertisement -
Banner Astafoam ป้องกันโรคเรื้อรังในระดับเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางฟิสิกส์ที่เป็นธรรมชาติแบบองค์รวม โทร.098-591-9959 Banner Powergas ติดตั้งแก๊ส มืออาชีพ ต้อง เพาเวอร์แก๊ส 064-141-4241 หนังสือพิมพ์ เพื่อคนไทย เที่ยงตรง ฉับไว ข่าวทั่วไทย ทันเหตุการณ์

MOST POPULAR

HOT NEWS