ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำวิเชีบรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น.นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม บ้านโป่งนกเป้า หมู่ที่ 10 ตำบลสามแยกวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ตอนล่างของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอาหารขึ้นชื่อ ดังไปทั้วประเทศนั้นก็คือไก่ย่างวิเชียรบุรี ทุกท่านที่ผ่านมาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ คงจะไม่ผาดแวะชิมไก่ย่างวิเชียรบุรีกันอย่างแน่นอน และในวันนี้ที่ว่าการอำวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์นำโดย นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม เพื่อพบปะประชาชนบ้านโป่งน้ำเป้า หมู่ที่ 10 ตำบลสามแยกวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหน่วยงานกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี ปลัดอำเภอวิเชียรบุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวิเชียรบุรี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกวิเชียรบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้บ้าน และประชาชนบ้านโป่งนกเป้า ให้การตอบรับโครงการเป็นอย่างดี จากการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มอำเภอวิเชียรบุรี มีกิจกรรมหลายอย่าง อธิเช่น การถวายผ้าป่าสามัคคี การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิป่วยการ มอบทุนการศึกษา การมอบถุงยังชีพกิ่งกาชาดฯ แก่ผู้ยากไร้ จำนวน30 ราย

จากการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มอำเภอวิเชียรบุรีประสพความสำเร็จ หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนให้การสนับสนุนให้บริการตรวจสุขภาพ และ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพกับประชาชนให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย มีนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำวิเชียรบุรีให้บริการน้ำดื่มและสอนทำขนมกับชาวบ้านโป่งนกเป้า ฯลฯ

ผลการจัดกิจกรรมอำเภอยิ้ม อำเภอวิเชียรบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้ชี้แจงข้อราชการที่สำคัญให้ผู้มาร่วมงานได้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป

ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959