ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ บริษัทในเครือไทยเอเชีย 14001 จำกัด ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นางรจนา เพิ่มพูล ประธานกรรมการบริษัทในเครือไทยเอเชีย 14001 จำกัด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี พระญาณไตรโลก เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาในพระอารามหลวงทั่วประเทศ และบริษัทในเครือไทยเอเชีย 14001 จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส พร้อมทั้งถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ บาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตร และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ที่ครองผ้า และในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัทในเครือไทยเอเชีย 14001 จำกัด และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันถวายเงินจตุปัจจัย จำนวนทั้งสิ้น 2.3ล้านบาท เพื่อไว้ใช้ในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ รวมทั้งทำนุบำรุงอารามหลวง

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959