ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กีฬาประเพณี หอวังนนท์เกมส์ ครั้งที่ 27 

เมื่อวันพฤหัสที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี หอวังนนท์เกมส์ ครั้งที่ 27 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีดังกล่าว

โดยบรรยากาศในการจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน สร้างความรัก ความสามัคคีอันดี ในเกมส์กีฬา รวมถึงการแสดงน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของลูกหอวังนนท์ และครอบครัวหอวังนนท์จากหลายภาคส่วน ทั้งผู้มีอุปการคุณ ภาครัฐ เอกชน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชมรมครูเก่า เครือข่ายผู้ปกครองฯ
ในปีนี้ คณะสีที่ได้คะแนนรวมสูงสุด ในกีฬาประเพณีหอวังนนท์เกมส์ ครังที่ 27 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 คือคณะสีการเวก
สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959