ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวเข้าวัดทำบุญออกพรรษา ตามประเพณีไทย ตามวัดต่างๆบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
เมื่อช่วงเช้า วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ วัดป้อมรามัญ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประชาชน มาร่วมทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา กับ พระครูเกษมจันทวิมล เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ที่ศาลาการเปรียญเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทย วัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวพุทธ ให้สืบทอดต่อไป และ ยังได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวอีกด้วยวันนี้เป็นวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญ อีกหนึ่งวันของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์ สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพุทธศาสนิกชน ต่างเดินทางเข้าวัดทำบุญตักบาตรตามวัดต่างๆ จำนวนมาก ทำให้บรรยากาศการทำบุญวันนี้ ตามวัดต่างๆก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นกัน

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959