ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

PEA กำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้น” และฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร”ดับเพลิงขั้นต้น” และฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

โดยมีนายวันชัย เพชรมา รองผู้จัดการ (เทคนิค) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ทองปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เรตคิวแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง กรณีเกิดเหตุไฟไหม้และมีพนักงานบาดเจ็บ และติดอยู่บนอาคารสำนักงาน เพื่อให้สอคล้องตามกฎกระทรวงมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งนั้น เพื่อจะได้ทันต่อเหตุการณ์ เพลิงไหม้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านอัคคีภัย อพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี ซึ่งมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร และการไฟฟ้าในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท กำแพวเพชร รายงาน
Cr: ภาพ:ข่าว แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959