ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

 

PEA กำแพงเพชร จัดอบรมหลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้น” และฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร”ดับเพลิงขั้นต้น” และฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

โดยมีนายวันชัย เพชรมา รองผู้จัดการ (เทคนิค) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชา ทองปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เรตคิวแอนด์เทรนนิ่ง จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง กรณีเกิดเหตุไฟไหม้และมีพนักงานบาดเจ็บ และติดอยู่บนอาคารสำนักงาน เพื่อให้สอคล้องตามกฎกระทรวงมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 ที่กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งนั้น เพื่อจะได้ทันต่อเหตุการณ์ เพลิงไหม้ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านอัคคีภัย อพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกวิธี ซึ่งมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร และการไฟฟ้าในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท กำแพวเพชร รายงาน
Cr: ภาพ:ข่าว แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959