ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน/กาญจนบุรี ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2560 พันตำรวจเอกเชน ทรงเดช ผู้กำกับตำรวจตะเวนชายแดนที่ 13 เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2560 ณ ศาลาวัดบ้านทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องด้วยในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน และศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอความร่วมมือชมรมลูกเสือชาวบ้านทุกจังหวัด กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพี่น้องลูกเสือชาวบ้านที่เสียชีวิต และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นประจำทุกปี ในการนี้ คณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอพนมทวน เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าว ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอพนมทวน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์และบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับพี่น้องลูกเสือชาวบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอพนมทวน

ศักดิ์ดา ข่าวอาชญากรรม/ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959