ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“มาดามแป้ง” ร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนา 103 ปี กรมราชทัณฑ์ ท่ามกลางปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก “ณรัชต์” ประกาศเดินหน้าขัดเกลานักโทษไม่ให้เป็นภัยสังคม

กรมราชทัณฑ์ 12 ต.ค. 61  พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 103 ปี กรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผอ.ทัณฑสถาน และข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีพราหมณ์ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ ตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม และการแสดงของผู้ต้องขังจากเรือนจำ โดยนางยุพา ล่ำซำ เจ้าของธุรกิจเมืองไทยประกันชีวิต และนางนวลพรรณ ล่ำซำ ภริยาของ พ.ต.อ.ณรัชต์ ได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ด้วย

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 103 ปี ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยให้ความสำคัญถึงสภาพความเป็นอยู่ผู้ต้องขังในเรือนจำแม้ในปัจจุบันเกิดปัญหา “ผู้ต้องขังล้นคุก” ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการเรือนจำ การดูแลสวัสดิการและดูแลผู้ต้องขังทำได้ยากลำบาก ไม่สามารถควบคุมวินัยผู้ต้องขัง หรือสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังได้เต็มที่

อย่างไรก็ตาม ภารกิจหลักของเรือนจำ คือการควบคุมบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม และอบรมขัดเกลาให้คนกระทำผิดกลับใจเป็นพลเมืองดีของสังคม พร้อมขับเคลื่อนในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ รวมถึงครอบครัวผู้ต้องขังให้มีอาชีพสามารถดำรงชีวิตในสังคมโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

กรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นให้ผู้ต้องขังได้มีอาชีพในระหว่างที่ต้องโทษและภายหลังจากพ้นโทษ โดยการผลักดันแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยด้านแรงงานอุตสาหกรรมใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การนำผู้ต้องขังออกไปทำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจำ และการอนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนภายในเรือนจำ

ตลอดจนเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษแล้ว กรมราชทัณฑ์ยังได้จัดตั้งศูนย์ Care เพื่อให้เป็นศูนย์การประสานงานและช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีงานทำทั้งขณะต้องโทษในเรือนจำ และการนำความรู้จากการอบรมวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษรวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือ ผู้พ้นโทษในด้านต่างๆ ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959