ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” โดยมี นายชัยวัฒน์ แสงสี พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเปิดงาน

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในนามคณะทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมการจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว เมืองหลัก-เมืองรอง และระดับชุมชน

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไปจำหน่ายนอกชุมชน และทำให้เกิดรายได้ เฉพาะราย เฉพาะกลุ่ม เท่านั้น

จังหวัดกำแพงเพชรได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายจากพื้นที่ 11 อำเภอ เฉลี่ยอำเภอละ 3 – 5 หมู่บ้าน รวม 38 หมู่บ้านและมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาพัฒนาและต่อยอดยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี : กิจกรรมการจัดแสดงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ OTOP รวม 50 บูธ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกำแพงเพชร
2.กิจกรรมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
3.การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น
4.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
5.กิจกรรมการส่งเสริมการขาย
6.กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
7.การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร
8.จุดแลนด์มาร์คและจุดเช็คอินอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชร

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959