ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น ที่หน้าอำเภอบางปะอิน(หลังเก่า) ริมแม่น้ำ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัทแคนนอน ไฮเทค(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับ เทศบาลตำบลปราสาททอง จัดโครงการ แคนนอน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำท้องถิ่น นายวันชัย จุฑานพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ แคนนอน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพิ่มผลผลิต สัตว์น้ำท้องถิ่นโดยมี นางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการ ทั่วไปและฝ่ายงาน CSR บริษัท แคนนอนไฮ-เทค(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน 

กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศในแหล่งน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีพได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด ให้คงสภาพแวดล้อม และยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อเกิดสังคมอย่างยั่งยืน และยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมวันประมงแห่งชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมดังกล่าวมีการนำปลาน้ำจืด จำนวนกว่า 50,000 ตัว ปล่อยลงแม่น้ำ เจ้าพระยา และยังมีการเดินซื้อของในตลาดบางปะอิน และเข้าชมพระราชวังบางปะอิน อีกด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959