ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 ในวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

https://youtu.be/378dZ-FebGc
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ, คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ, เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร, พนักงาน และอาสาสมัคร ร่วมในพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561

โดยมีคุณเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคุณนิรุตต์ สุวรรณบริสุทธิ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)ปลัดอำเภอเมือง, คุณอานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) อำเภอบ้านแพ้ว และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมในพิธีฯ ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

https://youtu.be/-aPsZhPPO_I
คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวว่า “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานสังคมสงเคราะห์ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และ ตาย งานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย, อุทกภัย, อุบัติภัย, ภัยแล้ง, ภัยหนาว มีหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร ที่คอยให้การช่วยเหลืออุบัติเหตุต่างๆ มีสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เก็บศพไร้ญาติ ฝัง และฌาปนกิจ มีหน่วยงานในเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลหัวเฉียว,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

https://youtu.be/OQ27LZHHjqw
การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นเวลาช้านานแล้ว เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ และนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

การจัดงานทิ้งกระจาดนี้มูลนิธิฯได้จัดงาน 3 แห่งคือ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 , คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และสุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ณ ที่แห่งนี้ รวมคิดมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,950,000.-บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)”
โดยมี คุณเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่า

วเปิดงานพิธีฯ พร้อมกล่าวขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการจัดงาน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมสละทรัพย์บริจาคเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลในครั้งนี้

https://youtu.be/vxUXAR0u1eo
แผนกสื่อสารองค์กร(ไทย) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โทร.086-854-1418 โทรศัพท์ 02-225-0020 ต่อ 215,285 อีเมล์ contact@pohtecktung.org

เกียรติ เด็กบาง นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959