ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2561  ศูนย์วัฒนธรรมริมสายน้ำ วัดพนัญเชิงวรวิหาร นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนริมสายน้ำ จัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายคมสัน เจริญอาจ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย ส่งผลให้วิถีชีวิตของประชาชน มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลาง ดังนั้น การจัดงานเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจน วิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนริมสายน้ำ เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตริมสายน้ำ และการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959