ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท ควีนโฟรเซ่น ฟรุต จำกัด (กลุ่มห้องเย็น SK)ตั้งอยู่เลขที่ 99/55 ม.9 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นบริษัท ส่งออกผลไม้แช่แข็งรายใหญ่โดยเฉพาะทุเรียนส่งออกไปยังประเทศจีน ปีละประมาณ 2 หมื่นตัน

และผลไม้อื่นๆ ผลไม้ที่สุกส่งออกไม่ทันจะทำการแปรรูปเป็นขนม เป็นไอศครีมฯลฯ อีกมากถือเป็นการต่อ ยอดเกษตรแปรรูปช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดีโรงงานแห่งนี้เข้าโครงการ OPOAI ปีนี้ด้วย เลือกแผนการลดต้นทุนพลังงานและยกระดับสู่มาตรฐานสากล

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959