ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ภาคเอกชน ขานรับนโยบาย น่าบ้าน น่ามอง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันกำจัดผักตบชวา คืนความใสสะอาดให้ลำคลอง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00น.ที่ บริเวณประตูระบายน้ำบ้านเลน ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายไพรัช เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน และ นางประยงค์ ไกรทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรม “แคนนอน สร้างคลองสวย น้ำใส ให้ชุมชน ปีที่ 3” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันลอกคลองและกำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และปรับทัศนียภาพของคลองต่างๆในจังหวัดฯ ให้ดีขึ้นนางประยงค์ ไกรทอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมดีๆ ที่ทาง บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีให้กับสังคม โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันลอกคลองและกำจัดผักตบชวาภายในคลองบ้านเลน ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อไปยังเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไฮ-เทค ความยาวทั้งสิ้นกว่า 2 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในช่วงน้ำหลาก พร้อมทั้ง ให้แม่น้ำลำคลองต่างๆ ในจังหวัดฯ มีความใสสะอาด ซึ่งสอดรับกับโครงการ “อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ บ้านเรือนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง” ที่ทางจังหวัดฯ ต้องการให้ทุกภาคส่วนช่วยทำให้บ้านเมืองมีความสะอาด และน่าอยู่ทั้งนี้ สำหรับผักตบชวาที่นำขึ้นมานั้น จะนำไปแปรรูปผลิตเป็นแก๊สหุงต้ม นอกจากนี้ยังสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับคนในชุมชนได้ ซึ่งทางเทศบาลตำบลปราสาททองมีเครื่องย่อยวัชพืชที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดฯ ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959