ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน  2561 เวลา 13.00 น. นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวิเชียรบุรี ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง คนชรา บ้านน้ำอ้อมหมู่ที่ 7 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 5 ราย โดยมีหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 17 หมู่บ้าน ให้การต้อนรับ ณ.โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่7 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีท่าน  ผอ.วัลย์ พันโสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม ให้การต้อนรับและจัดสถานที่ในการจัดโครงการอำเภอยิ้มได้จัดเตรียมถุงยังชีพจากมูลนิธิอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อมอมกับราษฎรผู้มารับถุงยังชีจำนวน17หมู่บ้าน(หมู่บ้านละ5ร่วม85ชุด) และยังได้ทอดผ้าสามัคคีให้กับวัดน้ำอ้อม หมู่ที่ 7 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 1 กอง

นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอวิเชียรบุรี ได้กล่าวถึงการทำโครงการอำเภอยิ้มว่า เป็นการพบประชาชน โดยมากจะได้มาพบแต่ผู้สูงอายุและคนดอยโอกาสที่หน่ายงานจัดมารับสิ่งของแต่ไม่ได้พบกับประชาชนทั้งหมด จึงมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนอย่างไรถึงจะได้พบปะกับประชาชนทั้งหมดเพื่อให้ให้รับรู้นโยบายของภาครัฐพร้อมๆ กันเพื่อส่งเสริมความรู้ และ พัฒนาของชุมชน โดยมีหน่วยงานของภาครัฐ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนต้องรับรู้โดยมีหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี หน่วยงานสัสดีอำเภอวิเชียรบุรี หน่วยงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์(สาขาวิเชียรบุรี) หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี หน่วยงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์(สาขาวิเชียรบุรี)  หน่วยงานประมงอำเภอ หน่วยงานป่าไม้อำเภอวิเชียรบุรี หน่วยงานทหารกองพันทหารม้าที่13 มาให้ความรู้เรื่องกฎหมายกับประชาชน

นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอวิเชียรบุรียังได้กล่าวถึงกับการพัฒนาแหล่งการท้องเที่ยวอำเภอวิเชียรบุรี โดยมีสถานที่หลายแห่งของอำเภอวิเชียรบุรี ได้มีหน่วยงานกรมธรณีวิทยามาสำรวจว่า พื้นที่ ตำบลโคกปรง ตำบลท่าโร ตำบลสามแยก เป็นภูเขาไฟ และเป็นทะเลในยุคหลายร้อยล้านปีมาก่อน  มีสุสานหอย น้ำตกซับภู ข้าวสานหิน ฯลฯ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนและการท่องเที่ยวอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

เสร็จจากการให้ความรู้โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่กับประชาชน นาย อรุณ เมฆฉาย และผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้กับแผ่นดิน จากการจัดโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ของอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสบผลสำเร็จ เป็นอย่างดี เพราะได้รับความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน นำความรู้สู่ประชาชน

ศุภเดช ธนูศร นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959