ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495
กล้าท้าให้คุณลองได้แล้ววันนี้ เพื่อประสบการณ์ความรักที่สุดยอด ด้วยยอดขายส่งออกญี่ปุ่นกว่า 17,500,000 กล่องภายใน 10 ปี

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2561 งานแถลงข่าวปั่นเพื่อน้องท่องเที่ยว บางหลวง บางเดื่อ (มีคลิป) วันนี้ผ่านไป ด้วยความเรียบร้อยทุกประการ สร้างความประทับใจ กับเพื่อนๆ ที่ไปร่วมงาน ต้องขอขอบพระคุณลุงเปี๊ยก ป้าอี๊ดหัวเรือใหญ่ ที่ผลักดันงานนี้ ให้เกิดขึ้นและสำเร็จ ลงไปด้วยดี และขอขอบคุณเพื่อนๆ จักรยานทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเป็นกำลังใจสนับสนุน

และขอบคุณ ท่านนายกและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่สนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้นมา ขอบคุณทุกคนครับคณะอำนวยการประกอบด้วย 5 ชมรม จักรยานชมรม สามวัยบางเดื่อ ( นายสมนึก เกกีงาม) ชมรมจักรยาน บางหลวง( นายบุญมา เชื้อจีน) ชมรมจักรยาน ท่องเที่ยว ปทุมธานี( นายสุพจน์ สร้อยสังวาลย์) เรารักกัน 1000 ปี( นายสุทธิสาร วิเชียรเลิศ) ชมรมจักรยานปทุมธานี บิ๊กซี ( นายเอกชัย นาคบุรินทร์) กับ 2 โรงเรียน โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ( น.ส.ธปาร์เอื้อ มณีสุ วรรณ์ ) โรงเรียนวัดบางเดื่อ ( น.ส สมพิส สวัสดี)

         แบ่งส่วนจิตรกรรม ออกเป็น 2 ส่วน
1. กิจกรรมปั่นจักรยาน มีประธานชมรมจักรยานท่องเที่ยว ปทุมธานี ( นายสุพจน์ สร้อยสังวาลย์ ) เป็นประธานอำนวยการ
2.กิจกรรมโรงเรียน มีผอ. โรงเรียนวัดบางเดื่อ ( น.ส. สมพิศ สวัสดี) เป็นประธานอำนวยการและเหรัญญิก ของคณะ อำนวยการ
         เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 งานกิจกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรก เป็นวันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและใน วันที่ 17 มิถุนายน จะเป็นวันที่ 3 ส่วนกิจกรรมได้มาทำงานร่วมกัน
สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959