ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2561 งานแถลงข่าวปั่นเพื่อน้องท่องเที่ยว บางหลวง บางเดื่อ (มีคลิป) วันนี้ผ่านไป ด้วยความเรียบร้อยทุกประการ สร้างความประทับใจ กับเพื่อนๆ ที่ไปร่วมงาน ต้องขอขอบพระคุณลุงเปี๊ยก ป้าอี๊ดหัวเรือใหญ่ ที่ผลักดันงานนี้ ให้เกิดขึ้นและสำเร็จ ลงไปด้วยดี และขอขอบคุณเพื่อนๆ จักรยานทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเป็นกำลังใจสนับสนุน

และขอบคุณ ท่านนายกและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่สนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้นมา ขอบคุณทุกคนครับคณะอำนวยการประกอบด้วย 5 ชมรม จักรยานชมรม สามวัยบางเดื่อ ( นายสมนึก เกกีงาม) ชมรมจักรยาน บางหลวง( นายบุญมา เชื้อจีน) ชมรมจักรยาน ท่องเที่ยว ปทุมธานี( นายสุพจน์ สร้อยสังวาลย์) เรารักกัน 1000 ปี( นายสุทธิสาร วิเชียรเลิศ) ชมรมจักรยานปทุมธานี บิ๊กซี ( นายเอกชัย นาคบุรินทร์) กับ 2 โรงเรียน โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ( น.ส.ธปาร์เอื้อ มณีสุ วรรณ์ ) โรงเรียนวัดบางเดื่อ ( น.ส สมพิส สวัสดี)

         แบ่งส่วนจิตรกรรม ออกเป็น 2 ส่วน
1. กิจกรรมปั่นจักรยาน มีประธานชมรมจักรยานท่องเที่ยว ปทุมธานี ( นายสุพจน์ สร้อยสังวาลย์ ) เป็นประธานอำนวยการ
2.กิจกรรมโรงเรียน มีผอ. โรงเรียนวัดบางเดื่อ ( น.ส. สมพิศ สวัสดี) เป็นประธานอำนวยการและเหรัญญิก ของคณะ อำนวยการ
         เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 งานกิจกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรก เป็นวันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและใน วันที่ 17 มิถุนายน จะเป็นวันที่ 3 ส่วนกิจกรรมได้มาทำงานร่วมกัน
สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959