ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อเวลา 09.00น.นาย คมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบเครื่องมือแพทย์ ในการเปิดหน่วย ไอซียูให้โรงพยาบาลบางปะอิน

พร้อมกับสโมสรไลออนส์อยุธยาและสโมสรไลออนส์หอวังหลักสี กรุงเทพฯ ภาค 310-A1 นำโดย ไลออนส์ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์ อดีตนายกไลออนส์พร้อมตณะเข้าร่วม โดยมี นพ.เลิศชัย จิตต์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยบาลบางปะอินรับมอบเครื่องมือแพทย์

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้มีน้ำใจเมตตากรุณาให้กับประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะชาวบางปะอินและอำเภอไกล้เคียงเพราะว่า

โรงพยาบาลบางปะอิน ทางกระทรวงสาธารณสุข มีความตั้งใจที่จะให้เป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอวังน้อย อำภอบางไทร และอำเภอใกล้เคียง ลดภาระโรงพยาบาล ศูนย์ในการรับผู้ป่วยหนักปานกลาง ทำให้ โรงพยาบาลเน้นการรักษาผู้ป่วยเฉพาะได้มาก

กอบกฤษณ์ ชุกลิ่น นสพ.ประชาไท 

ปวดเมื่อย อย่าลืมนึกถึง ลุงเปียก อยุธยา นวดแผนโบราณ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959