ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น .ประชุม ณ.ห้องนพรัตน์ธารา โรงแรมกระบี่มาริไทม์ปาร์ค แอนด์สปารีสอร์ท

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชา จันทร์เชื้อ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเทียวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(TFOPTA) เป็น1ใน13 คน เลือกจากสมาชิกสมาคม 80 สมาคมฯทั่วประเทศ

โดยมีนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์แทนนายชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร ซึ่งหมดวาระลง ตามวาระละ 2 ปี ต่อเนื่องถึง 2 สมัย โดยการนี้ได้มีคัดเลือกประธาน คือ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ (โกจง) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค แห่งประเทศไทย (TFOPTA) ท่านใหม่

และคัดเลือกคณะกรรมการประจำเขต 13 เขตทั่วประเทศ เพื่อบริหารกิจกรรมของสมาพันธ์ฯต่อไปเพื่อให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และช่วงท้ายของงาน มีพิธีการส่งมอบธงสมาพันธ์ฯเพื่อส่งต่อเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไปให้กับจังหวัดปทุมธานี
พงศภัค ข่าว นสพ.ประชาไท
Cr.ขุนคลัง กำแพง

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959