ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอไทรน้อย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย ปลัดอำเภอ ร่วมกันตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอไทรน้อยดังนี้
จุดที่ 1 จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
จุดที่ 2 จุดบริการประชาชนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ขอขอบคุณฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ อปพร./อสม.ที่ร่วมกันอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มาให้มีความปลอดภัยรวมท้ังการเสียสละเวลาในการปฏิบัติภารกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

สมศักดิ์ นสพ.ประชาไท

Cr.ป.โอ นนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959