ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

เพื่อใช้เป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยมี

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี ณ พระอนุสาวรีย์ฯ หน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
ทีมงาน นสพ.ประชาไท

Cr.สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959