ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

“marketing day 2018 คิด แยก แลก สุข “พร้อมนำรายได้ไปเลี้ยงอาการกลางวันเด็กผู้ด้อยโอกาสและสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ

เมื่อเวลา 09.00น.รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดิบเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “marketing day 2018คิด แยก แลกสุข “ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมนี้เกินขึ้นโดยมีนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1ถึงปีที่ 4 จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง ลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมภายในงาน มีการจัดบูธร้านค้าต่างและกิจกรรมแฟชั่นโชว์ “คิด แยก แลก สุข”เป็นการสอดแทรกประโยชน์ของการคัดแยกขยะวัสดุต่างๆรวมอยุ่ในขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับไปใช้เป็นประโยชน์ได้อีก ปัจจุบันขยะยังคงเป็นปัญหาของสังคมไทย ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน

ในงานมีกิจกรรมแฟชั่นโชว์ “คิด แยก แลก สุข”จึงได้จัดกิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ด้วยชุดที่ทำจากขยะรีไซเคิลพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันความสุขให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ณ วัดบ้านอ้อ ตำบล ลอมฤต อำเภอ ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำรายได้ในกิจกรรมนี้ไปเป็นทุนสบับสนุนอาการกลางวันและจัดกิจกรรมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสและสร้างจิตสำนึกและรูกจักการคัดแยกขยะและป้องกันแหล่งโรคติดต่อที่เกิดจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ให้เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้อีก

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959