ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จัดงาน วันวิชาการ ครั้ง ที่ 9 “เอทีซีซี อะคาเดมิก แฟร์ ไน”
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน วันวิชาการ ครั้ง ที่ 9 “เอทีซีซี อะคาเดมิก แฟร์ ไน”

โดยมี ดร.สมจิตร ศิริเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา พร้อมเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา ให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้รับทราบเพื่อนำไปสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปต่อทางเทคโนโลยีได้ด้วย
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ประโยชน์ที่นักศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมงานจะได้รับคือ การรับชุมเทคโนโลยีที่มีความคิดจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาแสดงครั้งนี้ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมทางด้านการศึกษาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามความต้องการของสถานประกอบการได้
โดยการจัดงานครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ที่ไดรับแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาคเอกชน ด้วย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959