ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00. น. ณ.หอประชุมรัตนคชาธาร อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพช
นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน รกท.พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดกำแพงเพชร

ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มาดำเนินการถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทนนิยม ยั่งยืน พร้อมแนวทางการปฏิบัติให้คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอและคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบล ภายใต้กรอบหลักการดำเนินการตามโครงการของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนฯ
นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และระดับตำบล ให้การต้อนรับและรับฟังแนวปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อไป

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959