ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจัดทำโครงการบวชชีพราหมณ์ตำบลวังบัว ประจำปี 2561 ณ.สำนักสงค์ป่าธรรมกงจีน หมู่ที่ 7 บ้านสามแยก ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เวลา 13.30 น. ประธานในพิธี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานโครงการบวชชีพราหมณ์ตำบลวังบัว ประจำปี 2561 ในครั้งนี้
นายถาวร เหมือนศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการกำหนดจัดทำโครงการบวชชีพราหมณ์ตำบลวังบัวประจำปี 2561 ขึ้น พร้อมด้วยผู้มีเกียรติร่วมงานในครั้งนี้ที่คอยต้อนรับประธานฯประกอบด้วย นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง พ.ต.ท. เกียรติธาดา มงคงชโยสีห์ สวป.สภ.คลองขลุง นายทองสุข พิฒนอก กำนันตำบลวังบัว ร.ท.วิรุณ มีโภคา หัวหน้าชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอคลองขลุง พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร,เจ้าหน้าที่ ส.อบต.วัง และผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว ได้จัดกิจกรรมจัดโครงการบวชชีพราหมณ์ประจำปี ของทุกปีเพื่อ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนผู้สูงวัยและประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรมรับการปลูกจิตสำนึก และค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนมีคุณภาพตลอดตลอดจนให้มีคุณค่าทางวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

จึงจัดส่งเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว ร่วมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบันสังคมอื่น รายการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐต่อไป
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ข้อคิดและแนวทางการปฏิบัติธรรม และ และการสวดมนต์เพื่อให้ตนอยู่ในศีลธรรม พร้อมให้บทสวดมนต์มหาจักรพรรดิและบทสวด โมระปะริตตัง พร้อมคู่มือวีธีใช้หนี้พ่อแม่เป็นแนวทาง ให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ในครั้งนี้

วิโรจน์ นสพ.ประขาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959