ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1แอโรบิค ปี 2560 หลักสูตร การออกกำลังกายสไตล์คนภูเก็ต แบบฉบับครูฮาน ให้แก่ครูผู้นำออกกำลังกายทุกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (3 ส.ค.60) ที่ห้องประชุมศูนย์ ICT ภูเก็ต สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1แอโรบิค ปี 2560 หลักสูตร การออกกำลังกายสไตล์คนภูเก็ต แบบฉบับครูฮาน โดยมีนายวิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ,เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, แกนนำ, ครูผู้นำจากชมรมผู้สูงอายุ , ชมรมออกกำลังกาย , ชมรมสร้างสุขภาพ, ชมรม อสม. และเครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 110 คน เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อุดหนุนงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินโครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิค ปี 2560 จัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 3- 4 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 เพื่อดำเนินกิจกรรม 5 ภารกิจ ได้แก่ การอบรมพัฒนาครูผู้นำ, การสนับสนุนเป็นชุดเครื่องเสียง ,การเยี่ยมอบรมสัญจรเครือข่ายชมรมในพื้นที่, การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ,การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เครือข่ายชมรมทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต
นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ กล่าวว่า การจัดอบรมฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรมครูผู้นำออกกำลังกาย ให้มีความรู้ ทักษะการออกกำลังกายแบบสไตล์คนภูเก็ต โดยใช้เพลงภูเก็ต และให้ทุกเครือข่ายนำไปใช้ในพื้นที่ เพื่อจะช่วยเสริมพลังขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วันชัย ผลดี (ครูฮาน) และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีการอบรมทักษะการออกกำลังกายแบบแอโรบิคแดนซ์ ,ซุมบ้า ,การเต้นรำ ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมจะสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในชมรมได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเสริมให้คนภูเก็ตมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณ ปชส.จังหวัด ภูเก็ต

ชัยมงคล ข่าวภูมิภาค/นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959