ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เดินหน้าให้บริการด้านการเงินควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย เพื่อช่วยให้ดำเนินกิจการได้ย่างมั่นคง พร้อมผลักดันลูกค้าเข้าสู่ระบบ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ โรงแรมวรบุรี คอนแวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนาธัส กฤตวรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สังกัดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดอบรมด้านการเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อย ตามโครงการ “พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำธุรกิจของผู้ค้ารายย่อยให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆกัน

นายนาธัส กฤตวรานนท์ กล่าวว่า การจัดโครงการในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ด้านการเงิน การออมเงินในรูปแบบต่างๆ การทำบัญชีธุรกิจเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เป็นการเสริมภูมิต้านทานด้านการเงินควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากธนาคาร เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคง เนื่องจาก กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ประกอบกิจการขนาดเล็ก จึงทำให้เข้าถึงธุรกรรมการเงินได้ยาก เมื่อได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและความรู้ในการควบคุมการเงิน ก็จะทำให้สามารถต่อยอดธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ พร้อมๆกับเป็นการผลักดันลูกค้าเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ได้เริ่มให้บริการพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยมากว่า 2 ปีแล้ว และมีลูกค้ามาแล้วเกือบ 9 หมื่นราย เป็นการให้บริการในรูปแบบการให้สินเชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารทางการเงิน แต่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจและสอบถามรายละเอียด โดยลูกค้าสามารถขอกู้เงินสินเชื่อได้สูงสุดถึง 2 แสนบาท และสามารถผ่อนชำระเงินเป็นรายสัปดาห์ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งปัจจุบันมีธนาคารฯ ให้เปิดบริการทั่วประเทศแล้วกว่า 160 สาขา และตั้งเป้าจะขยายเพิ่มเป็นอ 300 สาขา ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดให้บริการสาขาหลักที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา ดูแลครอบคลุมตลาดในจังหวัดกว่า 30 แห่ง มีลูกค้ามาใช้บริการแล้วกว่า 1,000 ราย และในอนาคตจะเปิดสาขาเพิ่มที่อำเภอนครหลวง

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959