ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

วันนี้ ตำบล โคกกรวด ได้ทำพิธีเปิด โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี กำนัน สมศักดิ์ กาญจนวัฒนา กำนันตำบล โคกกรวด ประกอบพิธีเปิด และมี ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วยทุกหมู่บ้าน และ กลุ่มเกษตรกร 15 หมู่บ้าน ของตำบล โคกกรวด ร่วมพิธี ร่วมด้วย ผู้แทน จาก เกษตรอำเภอเมืองร่วมงานด้วย

@Winad plangklang/ประชาไท นครราชสีมา

 

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959