ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่า การอำเภอทรายทองวัฒนา นายสุรชัย เมฆพัฒน์ นอภ. ทรายทองวัฒนา

พร้อมด้วยส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง และผู้นำ อช.ประจำตำบล ได้ให้การต้อนรับ คณะนิเทศน์ติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดเก็บ และบันทึกข้อมูล จปฐ.คณะที่ 3 ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่ง ประกอด้วย นางชัชนา กังธีรวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ,นางสุมิตรา แสงสร้อย,นางสาวอรุณลักขณ์ โพธิ์พุทธ นักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ และ นายสิริชนม์ มุ้งทอง ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งผลการดำเนินงานจาก 4,874 ครัวเรือน ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,884 ครัวเรือน คิดเป็น 100.21 % ขณะนี้บันทึกข้อมูลการจัดเก็บลงในระบบแล้ว 368 ครัวเรือน คิดเป็น 7.55 %

ซึ่งจะได้กำหนดแผนงานสุ่มตรวจครัวเรือนที่ถูกจัดเก็บ และ สุ่มตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า ได้นำข้อมูลจากการจัดเก็บไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนแก้ไขพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ทีมข่าว นสพ.ประชาไท รายงาน
Cr.ภาพ/ข่าว อ.ทรายทองวัฒนา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959