ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะกรรมการออกตรวจผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 พร้อมคณะกรรมการอื่น ประกอบด้วย นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายพีระ คำศรีจันทร์ ผู้แทนพัฒนาการ จ.กพ., นายอิสระ บุญธรรม ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข จ.กพ., นางกิติกานต์ ศรีวิชัย ผู้แทนเกษตร จ.กพ., นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา จ่าจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอไทรงาม และอำเภอทรายทองวัฒนา ดังนี้
1. เวลา 09.00 น. ตรวจผลการปฏิบัติงานของนายอุดม นักพรานบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.พรานทอง อ.ไทรงาม ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองโดนใต้ หมู่ที่ 9 ต.พรานทองฯ โดยนายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ
2. เวลา 11.00 น. ตรวจผลการปฏิบัติงานของนายบุญฤทธิ์ คิดการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน โดยนายสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ

นสพ.ประชาไท รายงาน

Cr.ภาพ/ข่าว อ.ทรายทองวัฒนา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959