ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ครู นักเรียน กำนัน ยึดที่ 3 ไร่ ปลูกต้นดอกทานตะวัน เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆใน โรงเรียนหนองน้ำส้ม

ที่โรงเรียนหนองส้มวิทยาคม ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวณัฎฐนิธ กาลพัฒน์ ผอ. โรงเรียน ได้นำนักเรียนชาย หญิง-จำนวน 117 คน เข้าพัฒนาสวนดอกทานตะวัน ในเนื้อที่ 3 ไร่ ที่ในบริเวณโรงเรียน เนื้อที่จำนวน 35 ไร่ ได้ทำกิจกรรมให้เด็กๆ ภายในโรงเรียนได้พัฒนาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ทางด้านการเกษตรได้ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักกินได้ ภายในโรงเรียนจนเด็กๆ นักเรียนได้เก็บพืชผักที่ปลูก เอาแจกจ่ายในหมู่บ้านอีกด้วย

ขณะที่ทาง นางสาว ณัฎฐนิธ ผอ.โรงเรียนทีได้นำนักเรียนทั้งหมด เข้าพัฒนาต่อยอดให้กับนักเรียน ได้นำต้นดอกทานตะวัน มาปลูกภายในบริเวณรอบๆ สนามฟุตบอล
เพื่อให้ประชาชนชาวบ้าน ได้มานั่งพักผ่อน ชมดอกทานตะวัน ที่ออกดอกสวยงามเข้าชม พักผ่อน ด้วยบรรยากาศเย็นสบาย อากาศบริสุทธิ์ 

คาดว่าทุกคนถ้าเข้ามาแล้ว จะบอกว่าน่ามานั่งชมพักผ่อน ดูดอกทานตะวัน และมารับอากาศเย็นสบาย โดยมีเด็กนักเรียนและครูคอยดูแลสวน สวนดอกทานตะวันทุกวัน.

ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.โทร.081.8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959