ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
กำหนดการจัดกิจกรรม ” 80 ปี สานใจไกลกังวล ” ซึ่งเป็นงานรำลึกครบรอบ 80 ปีของโรงเรียนวังไกลกังวล
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เมื่อเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกสมาคม นักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล ได้จัดการแถลงข่าว กำหนดการจัดกิจกรรม ” 80 ปี สานใจไกลกังวล ” ซึ่งเป็นงานรำลึกครบรอบ 80 ปีของโรงเรียนวังไกลกังวลในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ สวนหลวงราชินี พื้นที่ 19 ไร่ ถนนเลียบวัง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ เพื่อจัดกิจกรรม ” 80 ปี สานใจไกลกังวล ”
โดยมี
นายถนอม พรายศรี
นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล
นายชุมพล โชคสุชาติ
อุปนายกคนที่ 1
พลตำรวจตรี ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์
เลขานุการ
พันตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล
อุปนายก คนที่ 2
ผู้แทนโรงเรียนวังไกลกังวล
ต่อมา
นายชุมพล โชคสุชาต
ได้เปิดเพยถึง การก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งเมื่อครั้งโรงเรียนวังไกลกังวล ครบรอบ 65 ปี ในปี พ.ศ.2545 คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล ได้รวมตัวกันตั้งเป็นคณะกรรมการจัดงาน ในครั้งนั้นใช้ชื่องานว่า ” 65 ปี รวมใจไกลกังวล ” โดยมี คุณณรงค์ ธาราทอง นักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล รุ่นปี 2505 เป็นเลขานุการ เป็นแม่งานหลักในการจัดงาน ครบรอบ ๖๕ ปี และหลังจากคณะนักเรียนเก่ายังคงรวมตัวกัน และเริ่มเพื่อการจัดตั้งเป็นสมาคม การจัดงานแล้ว โดยคุณณรงค์ ธาราทอง ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตจัดตั้งสมาคมสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติพิจารณาอนุญาตตามใบอนุญาตที่ ต. ปข03/2548 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 สมาคมแรกตั้ง อยู่ที่บ้านเลขที่ 236/73 ซอยหมู่บ้านจามจุรี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล มีวัตถุประสงค์ โดยสรุปเรื่องส่งเสริมความสามัคคี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส่งเสริมความรู้ และการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลช่วยเหลือสวัสดิการและอาชีพของนักเรียนเก่าที่ฐานะยากจน ช่วยเหลือการกุศลและสาธารณะ ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด หรือเรียกเก็บเงิน หรือหาผลประโยชน์อื่น แต่อย่างใด ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียใจที่ท่านเลขานุการขนาดนั้น คือ คุณณรงค์ ธาราทอง ท่านได้เสียชีวิตด้วยปัญหาสุขภาพ การขับเคลื่อนด้านเอกสารต่าง ๆ จึงขาดช่วง แต่ก็ยังคงมีการรวมตัวและจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
เช่น การจัดงานมุทิตาจิตแด่คุณครูอาวุโสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตร ของนักเรียนเก่า และนักเรียนปัจจุบัน จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนหัวหิน โรงเรียนหัวหินวิทยาคม หัวหินวิทยาลัย โดยเฉพาะในช่วง 2 ปี มานี้ สมาคมนักเรียนเก่าวังไกลกังวล ได้มีการรวมตัวกันอย่างเป็นรูปประธรรมมากขึ้น มีการจัดประชุมเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลในทุกเดือนออกระเบียบข้อบังคับของสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล และวางรูปแบบทางด้านการเงินที่ตรวจสอบได้ร่วมกันจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ” ปู พงษ์สิทธิ์ ” เพื่อหารายได้ไว้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และกิจกรรมต่อไปที่สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจะจัด คือ การจัดงาน ” 80 ปี สานใจไร้กังวล ” ต่อมา คุณชุมพล โชคสุชาติ ยังไม่เปิดเผยอีกว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล และนักเรียนปัจจุบันเข้าร่วมในงานครั้งนี้ประมาณ 2,000 คน
กิตติ นสพ.ประชาไท ประจวบฯ
ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959