ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ร่วมอาลัย
นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ ประธานกลุ่ม Buddies YPO ร่วมอาลัยงานศพ
คุณแม่สายจิตร กฤษณามระ ตั้งศพที่ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตร
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
โดย รับพระราชทานนำ้อาบศพส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959