ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ มัสยิดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด : พลโทกู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยในชุมชนมัสยิดท่าอิฐ โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รองผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ปลัดอำเภอปากเกร็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับ

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

Cr.ป.โอ นนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959