ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ชมรมอ๊ามภูเก็ตจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560

วันนี้ 21 ต.ค. 60 เวลา 18.00 น.ที่บริเวณสนามชัย อ.เมือง จ.ภูเก็ต ชมรมอ๊ามภูเก็ตได้จัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสนิท ศรีวิหค,นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต , พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต, นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนคร ภูเก็ต,
หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและตัวแทนจากอ๊ามต่าง ๆ ได้สวมชุดสีขาวร่วมพิธีส่งเก๊ง(สวดมนต์) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จากนั้น นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีใจความว่า “ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพสกนิกร,คณะกรรมการชมรมอ๊ามภูเก็ต,บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ,เอกชน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,สถานศึกษา,พ่อค้าและประชาชนต่างรู้สึกทุกข์โศกและอาดูรเสียใจเป็นล้นพ้นต่อการเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นับเป็นวันที่ความเศร้าโศก เข้าปกคลุมในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและชาวไทยทุกคน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสและพระราชดำริที่เคยพระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานตั้งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป”
เมื่อกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจร่วมตั้งจิตอธิษฐาน (ยืนสงบนิ่ง) เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วย
ด้านนายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต กล่าวว่า ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 ทางคณะกรรมการชมรมอ๊ามภูเก็ตต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงได้ร่วมใจกันจัดพิธีส่งเก๊ง (สวดมนต์) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า

ข่าวภูมิภาค  นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959