ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

ภูเก็ต/พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางปิ่นเพชร หวงธนะภัณฑ์ และครอบครัว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (15 ตุลาคม 2560) เวลา 14.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางปิ่นเพชร หวงธนะภัณฑ์ และครอบครัว ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง โดยมี พระครูเมตตาภิรม เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, นายวิญญา ปลัดขวา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต, หน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และคณะพุทธบริษัท เข้าร่วมจำนวนมาก
ในการที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางปิ่นเพชร หวงธนะภัณฑ์ และครอบครัว นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทางคณะเจ้าภาพจึงได้ปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,658,746.25 บาท
ทั้งนี้ กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ในปีพุทธศักราช 2560 กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป

ชัยมงคล -ภาพ
ปชส.จ.ภูเก็ต-ข่าว

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959