ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560  เวลา 6.00 น ณ. บริเวณบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิงหน้าที่ว่าการอำเภอ คลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอคลองขลุง ประชาชนชาวอำเภอคลองขลุง ทุกหมู่เหล่า จัดพิธี บำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย พระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร
พิธีกรได้ กล่าวนำคำบูชา และคำนมัสการพระรัตนตรัย อาราธนาศีล จากนั้นพระสงฆ์ให้ศีล หลังจาก เสร็จพิธีทางสงฆ์ พิธีกรได้เชิญประธานในพิธีและพี่น้องประชาชน ข้าราชการหัวหน้าส่วนทุกส่วนและผู้ที่เข้าร่วมพิธีในวันนนี้เข้าแถวตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เป็นการเสร็จพิธีภาคเช้า เวลา 16.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ.วัดศรีภิรมย์ อำเภอคลองขลุง
ในการนี้ นาย วิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง ได้เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานจุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย กราบบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ้ตร เจ้าหน้าที่ อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็น พระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
หลังจาก เสร็จพิธีทางสงฆ์ประธานได้กราบประธานสงฆ์และกราบถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นเสร็จพิธี

วิโรจน์  นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959