ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 อำนวย อินทะนิน สาธารณสุข อำเภอเมืองเพชรบุรี นำหัวหน้างานสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองเพชรบุรี และผอ.รพ.สต.ในสังกัด ให้การต้อนรับ นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ ที่เดินทางมารับตำแหน่ง “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี” ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

คชสาร เมืองเพชร นสพ.ประชาไท

Cr.ไทยรัฐ เพชรบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959