ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนรองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ตำรวจสันติบาลจังหวัดนนทบุรี และป้องกันจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยพระเมรุมาศจำลองและบริเวณพิธี แผนเผชิญเหตุหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม การจัดเตรียมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ การอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มาร่วมพิธี และการพิจารณาปรับร่างแผนการรักษาความปลอดภัยฯ เพื่อให้แผนการรักษาความปลอดภัยฯ มีความเหมาะสมมากขึ้น

ทีมข่าว นสพ.ประชาไท

Cr.ปอโอ นนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959