ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ชาวบ้านตำบลวัดยม หนีน้ำตั้งเต็นอาศัยนอนบนถนน

ช่วงเวลา10.30น ของวันที11ตุลาคม 2560 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง บ้านหมู่ที่2 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พบกับชาวบ้าน หมู่ 2 ตำบลวัดยม อำเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขนของมาตั้งเต้นท์ อยู่บนถนนคันคลองชลประทานสาย อยุธยา- ป่าโมก เป็นแถว หลายครอบครัว นำสิ่งของหนีนำท่วม ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยาน
ยนต์ รถปิกอัพ พร้ามเครืองใช้ต่างๆมากองรวมกันภายในเต้นท์ นอกจากนี้ บางครอบครัว ยังยึดศาลาพักผู้โดยสาร ริมถนนเป็นที่พักผ่อน และ ยังทำก้านธูปกัน ซึ่งเป็นอาชีพทีน้องพี่
ชาวอำเภอบางบาลที่ทำกันมาชั่วลูกชั่วหลาน

คณะที่ทางกรมชลประทาน ยังมีหนังสือเวียน ไปยังอำเภอต่างๆ ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้
ไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เตรียมความพร้าม รับสถานการน้ำที่จะไหลผ่านอยุธยา ถึง
ปทุมธานี-กรุงเทพ ที่จะรับน้ำก้อนดังกล่าว ส่วนทางชลประทาน จะปล่อยเพิ่มเป็น.2600ลูก
มาตร แต่ถ้าฝนไม่ตกเพิ่งมาอีก ทางเขื่อนคงจะปล่อยน้อยลงแน่นอน

ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา โทร.081.8756403.

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959